Kwetsbare gezinnen
Checklist de Regisseur
Terug naar de homepage

Achtergrond

Andere onderzoeken naar de regiefunctie

In 2016 heeft TSD onderzoek gedaan naar de zorg en ondersteuning naar kwetsbare gezinnen vanuit het lokale netwerk: Het wijkteam en kwetsbare gezinnen.

Uit dit onderzoek blijkt dat ook na de decentralisaties nog geen eenduidigheid bestaat over wat een regisseur moet doen, wat hij hiervoor moet kunnen en weten, welke bevoegdheden hij moet hebben en welke randvoorwaarden voor hem geregeld moeten zijn. De inspecties stellen dat gemeenten er nog teveel van uitgaan dat de ideaalsituatie, zoals beschreven in visie- en beleidsstukken (1G1P1R), automatisch zijn beslag krijgt in de uitvoeringspraktijk.

In 2015 hebben de inspecties thematische onderzoeken gedaan rond de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd:

Uit deze onderzoeken blijkt dat de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in de praktijk onvoldoende werd vormgegeven en welke knelpunten hierbij een rol speelden. De resultaten van deze onderzoeken droegen bij aan deze handreiking.