Andere onderzoeken naar de regiefunctie
Contact
Terug naar de homepage

Achtergrond

Checklist de Regisseur

De kennis van een goede regisseur

 • Relevante richtlijnen
 • Ouder- en kindproblematiek
 • Deskundigheid op alle leefgebieden
 • Sociaal-culturele kennis
 • Sociale kaart

De competenties van een goede regisseur

 • Helikopterview
 • Probleemoplossend vermogen
 • Daadkrachtig
 • Organisatietalent
 • Groepsgericht leiderschap (netwerkvaardigheid)
 • Draagvlak creëren
 • Aanpassingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Zelfkennis

Bevoegdheden om een goede regisseur te kunnen zijn

 • Doorzettingsmacht
 • Opschaling
 • Mandaat

Randvoorwaarden om een goede regisseur te kunnen zijn

 • Samenwerkingsafspraken
 • Competentieprofiel
 • Verwerven en behouden van kennis en competenties
 • Tijd
 • Continuïteit
 • Intervisie en casuïstiekbespreking
 • Acceptatie regisseur
 • Informatie-uitwisseling