Meten, evalueren en verbeteren
Kwetsbare gezinnen
Terug naar de homepage

Achtergrond

Het onderzoek

De vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein hebben in 2016 onderzocht welke kennis en competenties nodig zijn om de regierol in het netwerk rondom kwetsbare gezinnen goed vorm te geven. Het onderzoek is gericht op de vraag wat een regisseur van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen (en andere kwetsbare huishoudens) moet doen, weten, kunnen, mogen en wat voor hem geregeld moet zijn om zijn werk goed te kunnen doen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen:

  • regisseurs een gesprek met hun opdrachtgever aangaan
  • gemeenten en instellingen zaken regelen zodat de regisseurs hun werk goed kunnen doen

Onderdeel van het onderzoek was een brainstorm onder bijna 70 professionals die zelf de regisseursfunctie hebben, dan wel werken met gezinnen met complexe problemen en vanuit die rol te maken hebben met een regisseur. Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren:

  • Hoe ziet het werk van de regisseur eruit?
  • Welke competenties heeft de regisseur nodig om uw werk optimaal te kunnen uitvoeren?
  • Welke bevoegdheden heeft de regisseur nodig om uw bevoegdheden optimaal te kunnen uitvoeren?
  • Welke belemmeringen zijn er in het werk van de regisseur?

De uitkomsten van deze brainstorm zijn voorgelegd aan een aantal focusgroepen met experts, cliënten en cliëntondersteuners en regisseurs. De input van al deze mensen samen met alle bevindingen over de regiefunctie die de inspecties de afgelopen jaren in hun toezicht hebben opgedaan, heeft geleid tot deze handreiking.