Doorzettingsmacht
Mandaat
Terug naar de homepage

Bevoegdheden - Heb jij scherp wat je moet mogen?

Opschaling

De regisseur kan opschalen indien hij (ondanks zijn doorzettingsmacht) zijn verantwoordelijkheid niet kan dragen. Opschalen wil zeggen dat de regisseur een probleem kan (laten) voorleggen aan het management van de organisatie die de benodigde zorg of ondersteuning niet kan of wil leveren conform de afspraken in het gezinsplan.