Groepsgericht leiderschap
Overtuigingskracht
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Aanpassingsvermogen

De regisseur heeft inzicht in het gedrag, de beweegredenen en wensen en behoeften van anderen. De regisseur blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en personen. De regisseur kan zijn eigen gedragsstijl veranderen om het gestelde doel te bereiken. Hij speelt in op veranderende omstandigheden binnen het gezin en de context waarbinnen hij zijn werk moet doen. Hij kan omgaan met het gezin en het sociale netwerk van het gezin, met de overige professionals rondom het gezin, maar ook met leidinggevenden/bestuurders in geval van opschaling.