Daadkrachtig
Helikopterview
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Organisatietalent

De regisseur kan concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is. Hij weet op welke wijze, welk domein en in welke termijn dit bereikt moet worden. De regisseur kan op effectieve wijze prioriteiten bepalen. Hij is in staat om aan te geven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om deze doelen te kunnen behalen en de voortgang te bewaken.