Aanpassingsvermogen
Zelfkennis
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Overtuigingskracht

De regisseur toont gedrag dat erop is gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen over de te volgen lijn voor het gezin. Hij durft hierbij grenzen te stellen aan het gezin en aan de betrokken professionals in het belang van alle gezinsleden. De regisseur kan zijn mening of standpunt met feiten onderbouwen met als doel om anderen van zijn mening te overtuigen. De regisseur toont zelfvertrouwen.