Zelfkennis
Daadkrachtig
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Probleemoplossend vermogen

De regisseur is in staat om problemen te analyseren en vindt hier geschikte oplossingen voor. Hij kan vanuit verschillende invalshoeken problemen bekijken, doet onderzoek en stelt vragen. De regisseur werkt op een besluitvaardige manier naar een oplossing toe en houdt rekening met eventuele achterliggende problemen.