Intervisie en casuïstiekbespreking
Informatie-uitwisseling
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Acceptatie regierol

Professionals waarmee de regisseur samenwerkt weten wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regisseur zijn. De overige professionals erkennen en committeren zich aan de bevoegdheden van de regisseur en accepteren de regierol.