Informatie-uitwisseling
Meten, evalueren en verbeteren
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Beroepscode

De regisseur wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld zijn beroepscode te hanteren. Een beroepscode vormt geen handleiding met precieze richtlijnen, maar is een ethische leidraad die professionals vanuit hun verantwoordelijkheid aanzet tot continu nadenken over het professionele handelen. De code staat naast wet- en regelgeving, richtlijnen en organisatorische kaders.

Binnen het sociaal domein zijn verschillende beroepscodes in gebruik, zoals: