Acceptatie regierol
Beroepscode
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Informatie-uitwisseling

De (organisaties van de) professionals waarmee de regisseur werkt hebben bindende afspraken over informatie-uitwisseling met de regisseur, hanteren de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen, gebruiken de verwijsindex, passen de meldcode toe en communiceren hierover naar het gezin. Professionals geven relevante signalen over het verloop van de hulpverlening en over het gezin tijdig door aan de regisseur.

Verwijsindex (VIR): De verwijsindex risicojongeren geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individueel kind of jongvolwassene. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten. Het is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de kinderen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind of jongvolwassene bezig houdt.

Meldcode: Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.