Mandaat
Competentieprofiel
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Samenwerkingsafspraken

Gemeente en samenwerkingspartners op de relevante leefgebieden van kwetsbare gezinnen hebben bindende afspraken met elkaar over het invullen van en het uitvoeren van de regisseursfunctie. Dit is inclusief verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties, kennis en randvoorwaarden. De instanties hebben afgesproken dat er één regisseur is die de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin op elkaar afstemt. Dit gebeurd voor zolang als dit nodig is om de problemen van het gezin op te lossen of beheersbaar te maken.

Samenwerkingsafspraken over het (tijdelijk) overdragen van de regierol zijn verder nodig met de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

Relevante leefgebieden: werk, inkomen en financiën, maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke) gezondheidszorg.