Sociale kaart
Relatie opbouwen en onderhouden
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Culturele sensitiviteit

De regisseur is zich bewust van zijn eigen referentiekader. Hij kan goed luisteren en zich inleven in de ander. Hij staat open voor verschillen en is zich ervan bewust hoe hij bij het gezin overkomt. Er dient sprake te zijn van maatwerk omdat elk gezin vanuit de eigen context benaderd moet worden. Hij houdt rekening met de etnische, culturele en sociale context van het gezin en hun netwerk. De aanpak krijgt vorm vanuit de specifieke situatie. De regisseur is in staat om te gaan met de gevoeligheden die bij het gezin kunnen spelen, al dan niet cultuurgebonden.