Relatie opbouwen en onderhouden
Aanpassingsvermogen
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Groepsgericht leiderschap

De regisseur geeft richting en sturing aan de betrokken professionals rondom het gezin. Hij brengt samenwerking tussen hulpverleners tot stand en onderhoudt deze. Hij slaagt erin om de relevante professionals tijdig met elkaar te laten overleggen. De regisseur ontwikkelt en bestendigt relaties met het gezin en betrokken hulpverleners. Hij benut deze relaties voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. De regisseur draagt actief uit dat hij de regie voert en zorgt ervoor dat zijn regierol door andere hulpverleners wordt geaccepteerd.