Inventariseren gezinssituatie
Regie voeren
Terug naar de homepage

De regisseur - Heb jij scherp wat je moet doen?

Probleemanalyse en plan

Maken van een probleemanalyse
De regisseur zorgt na de inventarisatie van de problematiek samen met de overige betrokken professionals, voor een integrale probleemanalyse. De probleemanalyse vormt de basis voor het bepalen van de juiste aanpak van de problemen in een gezin. 

De regisseur zorgt ervoor dat goed in kaart wordt gebracht met welke problemen een gezin kampt en welke (chronische) oorzaken aan deze problemen ten grondslag liggen. De regisseur onderscheidt hierbij feiten van meningen. De regisseur weet hoe de ontwikkelingsbehoeften van kinderen, de opvoedingscapaciteiten van ouders en de gezins- en omgevingsfactoren (zoals schulden of psychische problematiek bij ouders) op elkaar inwerken. Bij de probleemanalyse wordt onder andere gekeken naar patronen die ouders in het verleden hebben laten zien (bijvoorbeeld zorgmijding).

Maken van een plan
De regisseur stelt samen met het gezin en andere hulpverleners een integraal plan op, waarin de doelen van het gezin en de verschillende hulpverleners met elkaar in overeenstemming zijn. De doelen zijn gebaseerd op een gewenst perspectief voor de gezinsleden. De afweging voor de inzet van zorg en ondersteuning en de prioritering ervan, wordt gebaseerd op de problematiek van en doelen voor het hele gezin.

Indien jeugdhulp deel uitmaakt van de zorg en ondersteuning, moet het plan zijn vastgesteld door een geregistreerde professional.