Relevante richtlijnen
Basiskennis over alle leefgebieden
Terug naar de homepage

Kennis - Heb jij scherp wat je moet weten?

Ouder- en kindproblematiek

De regisseur herkent problematiek bij ouders én problematiek bij kinderen. Met ouderproblematiek kan het gaan om GGZ-, verslavings- of (L)VB-problematiek. Dit kan verklarend zijn voor andere problemen in het gezin. Voor het herkennen van kindproblematiek heeft de regisseur tenminste kennis van de ontwikkelingspsychologie. De regisseur weet hoe de factoren ontwikkelingsbehoeften van kinderen, de opvoedingscapaciteiten van de ouders en de gezins- en omgevingsfactoren op elkaar inwerken.

GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg
(L)VB: (Licht) Verstandelijke Beperking