Sociaal-culturele kennis
Culturele sensitiviteit
Terug naar de homepage

Kennis - Heb jij scherp wat je moet weten?

Sociale kaart

De regisseur heeft kennis van de sociale kaart in zijn werkgebied. Hij kent de beschikbare algemene en maatwerkvoorzieningen die relevant zijn op de verschillende leefgebieden van een (kwetsbaar) gezin.