Tijd
Intervisie en casuïstiekbespreking
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Continuïteit

De regisseur wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld de regierol te vervullen gedurende de periode die nodig is om de problemen van een gezin op te lossen of beheersbaar te maken. Dit betekent dat een casus zo min mogelijk wordt overgedragen aan een andere regisseur.