Continuïteit
Acceptatie regierol
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Intervisie en casuïstiekbespreking

De regisseur wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld om te reflecteren op zijn handelen. De regisseur bespreekt casuïstiek onderling, en waar nodig met andere deskundigen op de relevante leefgebieden.