Beroepscode
Het onderzoek
Terug naar de homepage

Randvoorwaarden - Heb jij scherp wat er geregeld moet zijn?

Meten, evalueren en verbeteren

Gemeente en de samenwerkingspartners op de relevante leefgebieden van kwetsbare gezinnen meten en evalueren met elkaar de effectiviteit van de gezamenlijke zorg en ondersteuning (wat werkt, wat werkt niet en waarom). Zij gebruiken hiervoor de resultaten van de evaluaties op casusniveau en richten zich op de output van inspanningen voor kwetsbare gezinnen. Waar nodig leidt dit tot aanpassingen in werkwijze, afspraken of invulling van de randvoorwaarden.